ทะเบียนโรงเรียน สพป.นครพนม.๒
ชุมชนบ้านไชยบุรี
เปิดสอนระดับปฐมวัย - ประถมฯ
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาดโรงเรียนขนาดกลาง
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาดขนาดที่ 2
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาดโรงเรียนขนาดกลาง
รหัส
SMIS 8 หลัก48020001
PERCODE 6 หลัก190086
กระทรวง 10 หลัก1048190086
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านไชยบุรี
ชื่อ (อังกฤษ)chumchonbanchaiburee
หมู่ที่1
ถนน-
หมู่บ้าน0
ตำบลไชยบุรี
อำเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม
รหัสไปรษณีย์48120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042573093
อีเมล์แอดเดรสBanchaiburee@hotmail.com
เว็บไซต์0
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.6540040221
Longitude
104.461522389

29 KM.

.เพศ

ชาย
หญิง

.ตำแหน่ง

ผู้บริหาร /nan%
รอง/ผู้ช่วย /nan%
ครู/ศน. /nan%
บุคลากรทางการศึกษาอื่น /nan%
พนักงานราชการ /nan%
ลูกจ้างประจำ /nan%
ลูกจ้างชั่วคราว /nan%
อื่นๆ /nan%

.วิทยฐานะ

เชี่ยวชาญพิเศษ /nan%
เชี่ยวขาญ /nan%
ชำนาญการพิเศษ /nan%
ชำนาญการ /nan%
ไม่มี /nan%

.วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก /nan%
ปริญญาโท /nan%
ปริญญาตรี /nan%
อนุปริญญา /nan%
ต่ำกว่าอนุปริญญา /nan%
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน